Members List

A-D

E-H

 1. Exis, Evangeline
 2. Fountos, John
 3. Fountos, Dimitrios
 4. Farganis, Kay
 5. Ftikas, Evangelos
 6. Frasiolas, Dimitrios
 7. Frasiolas, Steve
 8. Giapoutzis, George
 9. Giapoutzis, Jimmy
 10. Givas, George
 11. Goudelias, Gus
 12. Gordos, Voula
 13. Gazdogas, Athanasios
 14. Goudas, Paul
 15. Goudas, Dennis
 16. Gountas, Vasilios
 17. Ginos, Peter
 18. Georgalas, John
 19. Goudas, George
 20. Goundaras, Dimitrios
 21. Goudas, Christos
 22. Goudaras, Athanasios
 23. Goudas, Kostas
 24. Goudelias, Gus
 25. Hasiotis, Konstantinos
 26. Hatzimanolis Argirios
 27. Hatzimihalis, Petros
 28. Hatzinas, Gus
 29. Houtas, Gus

I-L

 1. Kourdis, Nikolaos
 2. Kalabakas, James
 3. Kiritsis, Gus
 4. Kakalos, John
 5. Karas, Gus
 6. Koukiotis, Evangelos
 7. Kakouros, Koula
 8. Koukoulogiannis, Gus
 9. Koukoulis, Athanassios
 10. Kaliakoudas, Evangelos
 11. Koloniaris, Nikolaos
 12. Koloniaris, Ioannis
 13. Koloniaris, Michalis
 14. Koukoulis, Christos
 15. Koukoulis, Constantine
 16. Koutelos, Tom
 17. Karamitros, Dimitrios
 18. Kivotidis, George
 19. Koutroulas, Athanasios
 20. Koukoulogianis, Steve
 21. Kostinos, Lazaros
 22. Kakalos, George
 23. Koutsoupakis, Zoe

M-O

 1. Marnelas, Georgios
 2. Magalias, Koula
 3. Mavroudis, Sophia
 4. Mavroudis, Maria
 5. Mpouroudis, Thomas
 6. Nikas, Dimitrios
 7. Mitilis, George
 8. Mihailidis, Gregory
 9. Nikas, Nick
 10. Orfanidis, Calliopi

P-R

 1. Poulos, James
 2. Plessias, Athanassios
 3. Patsarikas, George
 4. Plessias, George
 5. Pistikos, Dimitrios
 6. Pistikos, Prokovas
 7. Plessias, Gus
 8. Plessias, Dimitrios
 9. Pistikos, Aliki
 10. Papathanasiou, George
 11. Rosano Michael
 12. Perdikakis, Manolis
 13. Papaioannou, Stamatis
 14. Petas, John
 15. Plessias, Mike

T-Z

 1. Vitellas, Orestis
 2. Sakoulas, George
 3. Sakoulas, Kostas
 4. Stamoutso, Anastasios
 5. Stanisis, Christos
 6. Stogiannos, Louis
 7. Stratis, Michael
 8. Triantafilou, Gregory
 9. Vlahos, Evangelos
 10. Vainas, Bill
 11. Vrakas, Vasilios
 12. Tziamihas, James
 13. Vlahos, Tom
 14. Zaharatos, Alex
 15. Stratis, Bill

Current Council

'15/16

 • President: Dimitrios Daviotis
 • V.President: George Chasabenis
 • Secretary: Ekaterini Stroggilis
 • Treasurer: Athanasios Goudaras
 • Trustee: Christos Stanisis
 • view all members